strona główna

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

  • Inspektor nadzoru inwestorskiego
  • Kierownik budowy
  • Kontrole okresowe obiektów budowlanych
  • Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych
  • Kosztorysowanie
  • Usługi geodezyjne
  • Świadectwa energetyczne
  • Projektowanie wielobranżowe
  • Wykonawstwo